Cart

Петък, 15 Ноември 2019

С е м и н а р на тема “Е-платформата – комуникационен канал на интерактивна образователна среда за непрекъснатото и следдипломно професионално и продължаващо обучение в сферата на културните и творчески индустрии“

РНБ „П. Р. Славейков“ гр. Велико Търново

Петък, 15 Ноември 2019
Осъществява се с финансовата подкрепа на ФНИ © 2016-2021 № ДН 05/1 от 14.12.2016 г.