Cart

Вторник, 11 Май 2021

Кръгла маса на тема „Алтернативата на професионалното обучение – за цял живот“

11 май 2021 г., гр. Велико Търново

Вторник, 11 Май 2021
Осъществява се с финансовата подкрепа на ФНИ © 2016-2021 № ДН 05/1 от 14.12.2016 г.