Cart

Четвъртък, 16 Ноември 2017

Участие на членовете на научния колектив в 10th annual International Conference of Education, Research and Innovation, 16th-18th November 2017, Seville, Spain

Участие в  10th annual International Conference of Education, Research and Innovation, 16th-18th November 2017, Seville, Spain 

Четвъртък, 16 Ноември 2017
Осъществява се с финансовата подкрепа на ФНИ © 2016-2021 № ДН 05/1 от 14.12.2016 г.