Cart

Сряда, 30 Май 2018

Проведен по проекта С Е М И Н А Р НА ТЕМА “Предизвикателства пред непрекъснатото и следдипломно професионално и продължаващо обучение в новата образователна среда“ 30 май 2018 г.

Проведен по проекта С Е М И Н А Р  НА ТЕМА “Предизвикателства пред непрекъснатото и следдипломно професионално и продължаващо обучение в новата образователна среда“ -  30 май 2018 г.
Сряда, 30 Май 2018
Осъществява се с финансовата подкрепа на ФНИ © 2016-2021 № ДН 05/1 от 14.12.2016 г.