Cart

Петък, 18 Май 2018

Участие на членовете на научния колектив в в Международен пътуващ семинар на УниБИТ - Рим, Италия

 Участие в Международен пътуващ семинар на УниБИТ ,  18 – 23 май 2018 г. ,  Рим, Италия

Петък, 18 Май 2018
Осъществява се с финансовата подкрепа на ФНИ © 2016-2021 № ДН 05/1 от 14.12.2016 г.