Cart

Четвъртък, 07 Юни 2018

Проведена по проекта КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА “Комуникационна образователна среда през ХХI век – споделена отговорност за качество“ 7 юни 2018 г.

Проведена по проекта  КРЪГЛА МАСА  НА ТЕМА “Комуникационна образователна среда през ХХI век – споделена отговорност за качество“ 7 юни 2018 г.

Четвъртък, 07 Юни 2018
Осъществява се с финансовата подкрепа на ФНИ © 2016-2021 № ДН 05/1 от 14.12.2016 г.