Cart

Понеделник, 29 Май 2017

Участие на членовете на научния колектив в XI международен пътуващ семинар на УниБИТ, Гърция, 29 май – 5 юни, 2017 г.

 XI международен пътуващ семинар на УниБИТ, Гърция, 29 май – 5 юни, 2017 г.

Понеделник, 29 Май 2017
Осъществява се с финансовата подкрепа на ФНИ © 2016-2021 № ДН 05/1 от 14.12.2016 г.