УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОСЕЩЕНИЯ

  • Участие в  10th International Conference on Education and New Learning Technologies, 2nd – 4th of July, 2018, Palma de Mallorca, Spain 
  • Участие в Международен пътуващ семинар на УниБИТ, 18 – 23 май 2018 г., Рим, Италия
  • Участие в 10th annual International Conference of Education, Research and Innovation, 16th-18th November 2017, Seville, Spain
  • Участие в The Fifth European Conference on Information Literacy, September 18th-21st, 2017, Saint-Malo, France
  • Участие в Научен семинар, поведен на 24.05.2017 г. в Париж, Франция 
  • Участие в XI международен пътуващ семинар на УниБИТ, Гърция, 29 май – 5 юни, 2017 г.


КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: <Комуникационна образователна среда през ХХI век – споделена отговорност за качество>


ПЛАКАТ


Loading...

ПОКАНА


Loading...

ПРОГРАМА


Loading...
СЕМИНАР НА ТЕМА: <Предизвикателства пред непрекъснатото и следдипломно професионално и продължаващо обучение в новата образователна среда>


ПЛАКАТ


Loading...

ПОКАНА


Loading...

ПРОГРАМА


Loading...Добри практики от България

Image

Международни добри практики

Image
Осъществява се с финансовата подкрепа на ФНИ © 2017 № ДН 05/1 от 14.12.2016 г.