НАЧАЛО

Проект „Комуникационен модел на интерактивна образователна среда за непрекъснато и следдипломно професионално и продължаващо обучение в сферата на културните и творчески индустрии” № ФНИ К 02/79 (Договор № ДФНИ К 02/2). Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Научни изследвания на Министерството на образованието и науката на България Ръководител: Доц. д-р Румелина Василева

Времетраене на проекта: 36 месеца

Осъществява се с финансовата подкрепа на ФНИ © 2017 № ДН 05/1 от 14.12.2016 г.